ΜΕΝΟΥ
Καλάθι

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του ιστότοπου. Η επιχείρησή μας δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους.


Υποχρεώσεις επισκέπτη

Ο επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου. Οιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον ιστότοπο από τον επισκέπτη απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.


Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Ο ιστότοπος καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια και σαφήνεια. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση.

Η επιχείρησή μας σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον ιστότοπο της, είτε για κάποιο άλλο site.

Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες μέσω του ιστότοπου μας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια τους να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.


Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.


1. Η καταγραφή προσωπικών στοιχείων της ιστοσελίδας μας γίνεται κατά την εγγραφή του χρήστη. Τα στοιχεία συλλέγονται με σκοπό την διεκπεραίωση των παραγγελιών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Όνομα - Δημιουργία Καταχώρισης Χρήστη

Επώνυμο - Δημιουργία Καταχώρισης Χρήστη

E-mail - Δυνατότητα Επικοινωνίας

Τηλέφωνο - Δυνατότητα Επικοινωνίας

Επωνυμία - Διεκπεραίωση παραγγελιών 

Διεύθυνση - Διεκπεραίωση παραγγελιών 

Πόλη - Διεκπεραίωση παραγγελιών 

Τ.Κ. - Διεκπεραίωση παραγγελιών 

Χώρα - Διεκπεραίωση παραγγελιών 

Περιφέρεια / Περιοχή - Διεκπεραίωση παραγγελιών 


2. Η καταγραφή προσωπικών στοιχείων της ιστοσελίδας μας γίνεται στην σελίδα επικοινωνίας σε μορφή φόρμας στην οποία ο χρήστης παραθέτει τα στοιχεία του για την αποστολή μηνύματος προς την εταιρεία μας. Τα στοιχεία συλλέγονται με σκοπό την δυνατότητα απάντησης της εταιρείας μας προς τον αποστολέα του μηνύματος.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Ονοματεπώνυμο - Δημιουργία Καταχώρισης Χρήστη

E-mail - Δυνατότητα Επικοινωνίας

Τηλέφωνο - Δυνατότητα Επικοινωνίας


Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία της και την ορθή περιαγωγή των χρηστών που την επισκέπτονται. Κατά την είσοδο ενός χρήστη, υπάρχει ενημερωτικό παράθυρο της ύπαρξης των cookies και αποδοχής αυτών.


Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη από τις ως άνω καταστεί αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η μη ενάσκηση από τον ιστότοπο μας, των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά.

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστότοπου, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:


Ο πελάτης έχει δικαίωμα και προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για υπαναχώρηση της παραγγελίας του  χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση

Αν, για κάποιο λόγο, δεν μείνετε ευχαριστημένοι από την παραγγελία σας και τα προιόντα , μπορείτε  να τα  επιστρέψετε μέσα σε 14 ημέρες  από την ημερομηνία παραλαβής.

Τα  προϊόντα που θα επιστραφούν δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, ούτε φθαρμένα και χωρίς ζημία , όπως ακριβώς ήταν όταν το παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Θα πρέπει  πριν να  προηγηθεί επικοινωνία με το www.mjoy.gr


Επίσης η www.mjoy.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης κάθε ελλατωματικού προιόντος , και πάντα με τις παραπάνω προυποθέσεις.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Το mjoy.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.


ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

ΕΣΠΑ Λιανικό